I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresierozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-10-30
Data udostępnienia w BIP:
2014-07-25
Data ostatniej aktualizacji:
2014-07-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-25 10:59:20)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-10-30 09:25:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików