Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom publicznym oraz uczelniom prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe na rok 2019

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików