Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. o sposobie składania w 2019 r. wniosku o przyznanie subwencji dla Polskiej Akademii Umiejętności oraz wniosków o zwiększenie wysokości subwencji

KOMUNIKAT

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO[1])

z dnia 25 stycznia 2019 r.

o sposobie składania w 2019 r. wniosku o przyznanie subwencji dla Polskiej Akademii Umiejętności oraz wniosków o zwiększenie wysokości subwencji

 

Na podstawie § 2 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie
i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane
z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 2508),
ogłasza się, że w roku 2019 wniosek o przyznanie subwencji dla Polskiej Akademii Umiejętności oraz wnioski o zwiększenie wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
składa się w formie dokumentu elektronicznego, doręczonego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego przy czym uwierzytelnienie tożsamości tej osoby powinno być dokonane przy użyciu profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

                                                                                       Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 [1]) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Ewa Ambroziak
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Data udostępnienia w BIP:
2019-01-28
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-28
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-28 18:30:29)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-28 18:31:48)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-28 18:32:36)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików