Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2019 roku o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 określonych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2019 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików