Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików