Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 2020 r. o sposobie składania wniosku o przyznanie subwencji dla Polskiej Akademii Umiejętności

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików