Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lipca 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w zakresie prawidłowości: 1) podawanej we wnioskach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON/ASzWoj o finansowanie potencjału badawczego, liczby pracowników uczestniczących w badaniach (tzw. liczba N); 2) podawanej we wnioskach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON/ASzWoj liczby osób uwzględnianych w algorytmie podziału dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików