Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania polegającego na administrowaniu programem wspólnotowym Erasmus+ oraz programem wspólnotowym Europejski Korpus Solidarności, na podstawie umowy nr MNiSW/2019/DIR/235 zawartej w dniu 23 lipca 2019 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików