Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 maja 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania Instytutem w latach 2016-2018, z możliwością zasięgania informacji z okresów wcześniejszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików