Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w latach 2016-2019.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików