Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa i nadanymi uprawnieniami w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020, z możliwością zasięgania informacji z okresów wcześniejszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików