Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 czerwca 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w latach 2018-2019, z możliwością zasięgania informacji z okresów wcześniejszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików