Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 czerwca 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w zakresie oceny poprawności wykonania projektu „e-Prawo-Komunikacja przez wymianę danych on-line”, akronim e-Codex i rozliczenia środków finansowych przyznanych na jego realizację, na podstawie umowy nr 2976/CIP UE/13/2014/2

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików