Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 marca 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa i nadanymi uprawnieniami w latach 2014-2019, z możliwością zasięgania informacji z okresów wcześniejszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików