Wystąpienie z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa i nadanymi uprawnieniami, w latach 2016-2017, z możliwością zasięgania informacji z okresów wcześniejszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików