Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Instytucie Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych decyzją nr 717/FNiTP/60/2011 z dnia 13 października 2011 r. na finansowanie/dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zakup aparatury do Centrum Badawczego PAN - Konwersja Energii i Źródła odnawialne w gminie Jabłonna"

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików