Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Politechnice Koszalińskiej w zakresie oceny prawidłowości udzielania oraz realizacji zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie, budynki A, B, B-C i C (znak sprawy 2/PNOG/SZP-3/2016)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Pietrzykowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-01-15
Data udostępnienia w BIP:
2018-01-15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-01-15 09:25:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików