Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 stycznia 2017 r. z kontroli przeprowadzonej w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w latach 2013-2015 oraz oceny prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w latach 2013-2015

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików