Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Politechnice Kakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem na podstawie Umowy Nr 1312 z dnia 19 grudnia 2013 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku 10-61 po byłej pralni na budynek dydaktyczno-naukowy Politechniki Kakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków"

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Pietrzykowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-02-15
Data udostępnienia w BIP:
2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-02-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-02-15 12:56:38)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików