Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 czerwca 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Parlamencie Studentów RP w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w latach 2013 – 2014 pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa, a także realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 28/KSW/2012/DKN wydanych w związku z kontrolą

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików