Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w zakresie oceny zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików