Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 października 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Warszawskim, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie kosztów utrzymania i rozwoju Wirtualnej Biblioteki Nauki, w latach 2013-2015

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików