Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 listopada 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi w zakresie funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanej z budżetu państwa w latach 2014 – 2015 oraz prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w latach 2014-2015

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Warejko
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-03-27
Data udostępnienia w BIP:
2017-03-27
Data ostatniej aktualizacji:
2017-03-27
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-03-27 08:00:50)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików