Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w ramach części 38 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 - Pozostała działalność.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików