Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 czerwca 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Cornetis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją nr 536/P-DUNdem/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. oraz decyzją nr 554/P-DUNdem/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. na finansowanie zadań wydawniczych z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Warejko
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-02-13
Data udostępnienia w BIP:
2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji:
2017-02-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-02-13 08:02:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików