Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 grudnia 2016 r . z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS z siedzibą w Krakowie w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją Nr 532/P-DUNdem/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. na finansowanie w 2014 r. zadań wydawniczych z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików