Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w zakresie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, w latach 2012-2014


Pliki do pobrania