Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w zakresie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików