Wystąpienie pokontrolne z kontroli w  Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją Nr 776iFNiTPl74l20I3 z 28 czerwca 2013 t. na realizację zadania pn. „Spektrometr NMR 500 MHz z magnesem nadprzewodzącym", w latach 2013 -2014

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików