Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Szczecińskim, w zakresie funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa w 2013 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików