Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr 108 z dnia 27 kwietnia 2012 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: "Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików