Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Nr 1218 z dnia 12 lipca 2012 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 18-18a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików