Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Politechnice Lubelskiej, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją Nr 6291/IB/126/2012 z dnia 15 marca 2012 r. na finansowanie w latach 2012 – 2014 kosztów realizacji inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych pn.: „Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki Wydziału”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików