Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w zakresie zgodności działania uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, za lata 2012-2014

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików