Wystąpienie pokontrolne z konntroli w Instytucie Języka Polskiego PAN w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją Nr ODW-0016/NPRH2/H11/81/2013 z 23 lipca 2013 r., na realizację projektu pt. „Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Narodowy program Rozwoju Humanistyki” moduł badawczy 1.1.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików